social

Stimulering employability

Iedereen moet zijn talent ten volle kunnen ontwikkelen. Soms komt het onderwijs hier onvoldoende aan tegemoet. Te veel enthousiaste studenten voelen zich onvoldoende uitgedaagd. Rudisa schept kansen voor wanneer dat nodig is, zoals het bieden van diversiteit in leerroutes die zijn toegesneden op het individu. Voor de excellente scholieren en studenten zijn programma’s nodig die hen meer uitdagen, bijvoorbeeld door internationale uitwisselingsprogramma’s.