social

Philanthropy

Bouwen aan een duurzame mondiale samenleving

De ondernemers wereld streeft steeds meer naar een duurzame mondiale samenleving. Door ook aan deze nieuwe wereld mee te bouwen,ziet Rudisa haar kansen om haar vooraanstaande positie te behouden. Dat betekent dat we innovatieve ideeën, producten en diensten moeten gaan leveren die met minder energie en grondstoffen voorzien in de behoeften van meer mensen. Daarom zet Rudisa zich in voor filantropisch werk.