careers

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Rudisa Holdingmaatschappij N.V. bestaat uit 5 leden, waaronder de voorzitter en oprichter de heer D. Sardjoe.

Wij verbinden ons ertoe om bij te dragen tot duurzame ontwikkeling, een balans te vinden in korte- en lange- termijnbelangen en het integreren van economische, milieu- en sociale overwegingen in onze besluitvorming. Van alle Rudisabedrijven wordt verwacht te voldoen aan de Rudisa Business Principles.

Rudisa Holdingmaatschappij N.V. bevordert:

Wij verbinden ons ertoe om bij te dragen tot duurzame ontwikkeling, een balans te vinden in korte- en lange- termijnbelangen en het integreren van economische, milieu- en sociale overwegingen in onze besluitvorming. Van alle Rudisabedrijven wordt verwacht te voldoen aan de Rudisa Business Principles.