careers

Leiderschap

Dhr. Dilip Sardjoe l CEO en eigenaar van Rudisa Holdingmaatschappij N.V.
1-dsardjoe-big
Dhr. Dilip Sardjoe is een selfmade man. Het opzetten van een bedrijf en dit vervolgens winstgevend maken is zijn specialiteit.

Wanneer er vraag naar of behoefte aan een product is, speelt Rudisa Holdingmaatschappij N.V. hierop in. Vanzelfsprekend biedt Rudisa Holdingmaatschappij N.V. goede kwaliteit tegen een goede prijs. De strategie van Rudisa Holdingmaatschappij N.V. is gericht op het nemen van investeringsrisico’s en het weer gezond maken van bedrijven die andere zakenlieden als niet rendabel beschouwen. Hierdoor loopt Rudisa Holdingmaatschappij N.V. steeds een stap voor op andere marktspelers. Het doel van ons bedrijf is om verschillende branches onder te brengen onder de paraplu van Rudisa Holdingmaatschappij N.V., zegt Sardjoe.

Kort nadat de ondernemer de middelbare school op jonge leeftijd had verlaten, begon hij met het plannen van zijn carrière. Als een ‘salesman’, verzekeringsagent en ondernemer is Sardjoe erin geslaagd om voor zijn 25e verjaardag een solide financiёle basis te leggen voor zijn zakelijk imperium. Nu meer dan 25 jaar later is Dilip Sardjoe de CEO en eigenaar van 17 nationale en 7 internationale bedrijven.
“We kunnen met trots zeggen dat Rudisa Holdingmaatschappij N.V. de eerste Surinaamse multinational is, die zichzelf onderscheidt van andere ondernemingen. Rudisa Holdingmaatschappij N.V. met haar dochtermaatschappijen in Suriname en in het buitenland heeft momenteel meer dan 1000 werknemers en biedt hen voldoende mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. Het is een dynamische organisatie die uitdagingen niet uit de weggaat.” De toekomst zal uitwijzen welke grotere hoogten deze zakenman nog meer kan bereiken.

Bedrijf: Rudisa Holdingmaatschappij N.V.

Mw. Warsha S. Torilal-Sardjoe MBA Vice President.
2-warsha-big
Suriname, met een groeiende economie, is nog onvoldoende toegespitst op nieuw leiderschap. Men heeft nog steeds behoefte aan een mannelijke leider, aan een dominant ‘alfamannetje’. Dat verlangen zit zo diep dat jij je er nauwelijks tegen kunt verzetten.Gezien de dimensie waarbinnen Rudisa Holdingmaatschappij N.V. als corporate multinational opereert, is mevrouw Torilal een uitstekende leider. Een nieuwe soort leider die opereert met de termen “daadkracht”, “visie”, “resultaat” en “trots”. Binnen Rudisa Holdingmaatschappij N.V. is zij de ‘crisisleider’. Haar magie is de manier waarop ze zich weet te onderscheiden doordat zij veel nieuwsgieriger, transparanter en flexibeler is, een goed ontwikkeld plichtsbesef heeft en resultaatgericht is.

Ik streef naar ‘organizational citizenship’. het gedrag van medewerkers, dat goed is voor de organisatie. Dat iedereen loyaal is aan Rudisa omdat zij zichtzelf herkennen in de organisatie.


Diversiteit en multifunctionele inzetbaarheid van mijn managers heeft nu voortdurend mijn aandacht en die aanpak begint te werken. Motivatie is iets magisch. Al eeuwen zoeken we naar manieren om onszelf en anderen in beweging te krijgen. De managers moeten cross functioneel zijn, het is niets anders dan onderlinge hulp. Elkaar kunnen vervangen, ondanks dat ze specialist zijn in hun eigen functie.

Werknemers moet je belonen door ervoor te zorgen dat de werknemer iets doet omdat hij dat zelf wilt. Het gaat om werk dat jou, vanuit zichzelf, een gevoel geeft van competentie, autonomie of betrokkenheid.

Als de visie helder is en breed wordt gedragen, werkt iedereen aan hetzelfde collectieve doel, ook voor de leider, waardoor een gevoel van teamspirit en loyaliteit ontstaat. Er is niets mooiers dan trots in eigen prestaties.”
Bedrijf: Rudisa Holdingmaatschappij N.V.

Dhr. S. Chierkoet – Directeur Rudisa Agencies N.V.
10-chierkoet-bigBedrijf: Rudisa Agencsaies N.V.

Ms. Warsha S. Torilal-Sardjoe – Rudisa Beverages & Juices N.V.

Bedrijf: Rudisa Beverages & Juices N.V.

Dhr. Jerrel M. Rotsburg- Chief Financial Officer (CFO)5-jerrel-big
Jerrel Rotsburg trad bij Rudisa op 1 maart 2002 in dienst als medewerker Interne Controle. Hij maakte steeds promotie en bekleedt thans de functie Chief Financial Officer (CFO). Jerrel is eindverantwoordelijk voor de planning en controleert de financiële cycli binnen het concern. Dit omvat het jaarlijkse begrotingsproces en de maandelijkse prognoses en rapporten. Hij geeft leiding aan de Debiteuren en Crediteuren afdeling. Voorts behoren het verder ontwikkelen en verbeteren van de administratieve diensten en het opstellen van prognoses en business cases ook tot zijn takenpakket. Kortom, hij is de ‘duizendpoot’ van Rudisa Holdingmaatschappij N.V..

Ik heb voor Rudisa gekozen, omdat het een grote multinational is met een uitgebreid en aantrekkelijk programma voor starters, waardoor ik me kan blijven ontwikkelen.

De functie Chief Financial Officer is een grote uitdaging. Ervaring en een analytisch denkvermogen komen hem van pas bij het vaststellen van een verband tussen een business performance en financiёle cijfers. De CFO dient zorgvuldig en nauwkeurig te zijn en de cijfers moeten altijd kloppen.
Het meest interessante aan deze functie is om onder hoge tijdsdruk oplossingen te bedenken met het maximale rendement.

Zowel tijdens de voorbereidende als besluitvormingsfase werken de dochterondernemingen van Rudisa Holdingmaatschappij N.V. intensief met elkaar samen. Jerrel is een groot voorstander van een structurele benadering die gebaseerd is op een effectieve strategie en goede planning. Op dit gebied komen zijn sterke sociale vaardigheden en innerlijke kracht het best tot uiting. Jerrel is een man die veel zegt met weinig woorden.

Bedrijf: Mining Development Corporation N.V.