2

Rudisa Bedrijfsprincipes

De Raad van Bestuur van Rudisa Holdingmaatschappij N.V. is verantwoordelijk voor de strategie en het beheer van de Rudisa Holdingmaatschappij N.V.. in haar beste economische, sociale, milieu en maatschappelijke belangen. Deze verantwoordelijkheid omvat de maximalisering van de aandeelhouders- en bedrijfswaarde, met inbegrip van de optimalisering van het langetermijnrendement, waarbij ook rekening wordt gehouden met de verantwoordelijkheden van de raad tegenover zijn klanten, medewerkers, leveranciers en de gemeenschappen waarin deze actief is. De raad verwacht dat de directeuren en medewerkers ethisch verantwoord handelen te allen tijde en erkennen dat zij vasthouden aan het beleid van de Rudisa Holdingmaatschappij N.V.

Rudisa Holdingmaatschappij N.V. bevordert: