missie

Missie

Het bestaansrecht van Rudisa is ontleend aan het feit dat meneer Sardjoe een neus heeft voor zakelijke investeringen, ambitieus is en op deze manier zijn kansen weet te benutten. Zijn briljante zakelijk instinct heeft Rudisa tot het bedrijf gemaakt dat het nu is. Zijn talent is om de vraag van een consument om te zetten in een passend aanbod. Hij weet op de juiste manier in te spelen op de vraag van de markt. Zijn visie is om te gaan voor de top met zijn bedrijven: oplossings- en vraaggerichte productie en aanbod van consumptiegoederen. Door te investeren in kennis, arbeidsplaatsen en het bedrijfsleven creëerde Rudisa ook haar eigen markt.

De manier waarop Rudisa het doet is door producten aan te bieden waar een constante vraag naar is, op een manier die zich onderscheid van de concurrentie.

Door zijn dynamische karakter en zakelijk instinct heeft hij als missie voor zijn bedrijven het gaan voor de top en het streven naar perfectie in de ruimste zin van het woord. Financiële stabiliteit, arbeid, productie en prijs maken een bedrijf succesvol doordat er een zelf voorzienende markt wordt gecreëerd. Rudisa’s ondernemingen kunnen dan ook gerekend worden tot een van de meest succesvolle, stabiele en innovatieve organisaties in het Caricom gebied, die als het gaat om consumptiegoederen van alles op een georganiseerde wijze en prijsbewuste manier kan leveren.

Rudisa bevordert: