strategy

Strategie

De strategie die Rudisa hanteert is een ambitieuze. Om de missie en het doel te verwezenlijken wil, Rudisa een grootste producent/leverancier zijn.